KBT – samtalsterapi

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en psykoterapeutisk behandlingsmetod, med rötter i både kognitiv terapi och beteendeterapi. Omfattande forskning och klinisk verksamhet visar att KBT ger kraftig och bestående förbättring för en rad olika besvär, framför allt ångest och nedstämdhet. KBT är också en effektiv behandling för sömnbesvär, relationsproblem och stressymptom.

KBT är en aktiv behandlingsform som bygger på att vi tillsammans arbetar med att lösa dina problem, här och nu. Vi möter alla med respekt och tar varje situation för vad den är.

Vi erbjuder:

 • KBT-Samtalsterapi
 • Parterapi
 • Samtalsterapi för ungdomar
 • Rådgivning till föräldrar

Parterapi

När kommunikationen i en relation är svår eller nästan borta, kan det behövas någon som hjälper till att hitta ett sätt för att man som par ska börja prata med varandra igen.

I en relation finns besvikelser, svek och förväntningar som behöver lyftas fram i ljuset.

Vi ses för att tillsammans arbeta mot de mål som ni vill uppnå.

Ungdomar

Vi ses för ett första bedömningssamtal. Du beskriver dina problem och tillsammans arbetar vi mot de mål du vill uppnå.

Problemområden

 • Nedstämdhet
 • Ångest/oro
 • Rädslor/fobier
 • Sömnproblem
 • Skolfrånvaro
 • Låg motivation.

Rådgivning föräldrar

Som förälder är det vanligt att vi ställs inför oro och funderingar kring våra barn.

Ofta är förälderns tankar och handlingar på många sätt det bästa för barnet, men ibland vill du som förälder veta om du är på ”rätt spår”.

Hur hjälper jag bäst mitt barn när det oroar sig och hur bryter familjen negativa mönster?

Vanliga problemråden

 • Ängslighet/oro
 • Skolfrånvaro
 • Rädslor/fobier
 • Destruktivt beteende
 • Självdestruktivt beteende