Samtalsgrupper med Karin

Våren 2019 startade jag upp mina 2 första samtalsgrupper. Alla som deltar har haft en individuell kontakt tidigare. I gruppen deltar 5 personer + samtalsledaren (Karin). Vi ses vid 5 tillfällen/termin á 2 timmar.

Tydliga ramar

Samtalen har tydliga regler och ramar: samtalsledaren och alla deltagare får inledningsvis en chans att berätta om dagens ”orostankar”, där endast samtalsledaren går in och kommenterar. Därefter diskuterar vi tillsammans dagens tema som t.ex kan vara ensamhet eller att hävda sin behov.

Vi avslutar lättsamt med fika och vad som varit positivt i livet sedan vi träffades senast.

Om du är intresserad av att delta i grupp framöver vill samtalsledaren först träffa dig enskilt vid 2 tillfällen.

Det är viktigt att varje enskild person hamnar i ett sammanhang/grupp som bedöms är lämplig för just dig!

Kollegiala samtal

Karin kan även genomföra kollegiala samtal, som enligt forskning vid Linnéuniversitetet visat sig vara ett bra instrument för att motverka stress och utbrändhet på arbetsplatser. Studier visar att kollegiala samtalsgrupper kan ge ett känslomässigt stöd, nya insikter och medföra att deltagarna känner igen i sig själva i sina kollegor.

Låter detta som något du skulle vilja delta i?
Hör i så fall av dig till Karin så berättar jag mer!