Karin

Jag som driver företaget heter Karin Bengtsson och är utbildad KBT terapeut, steg 1 hos Kognio Centrum i Lund. Jag har även arbetat många år som skolkurator och har lång erfarenhet från arbete inom socialt arbete och elevhälsa. Under åren har jag också haft nära samarbete med företag vad det gäller arbetsmiljö och psykisk ohälsa.

På mottagningen erbjuder jag kognitiv beteendeterapeutisk behandling, såväl individuellt som i par eller grupper. Samtalsgrupperna är en viktig och rolig del av verksamheten och 2 grupper är fortfarande igång efter starten 2019.

Jag arbetar KBT inriktat men tittar också bakåt på barn och ungdomsåren för att tillsammans med dem jag möter hitta de mönster som eventuellt behöver förändras/brytas. Under mina 12 år som KBT terapeut har jag hittat samtalsmetoder som fungerar och ett bra koncept att arbeta efter. I mitt möte med människor uppfattas jag ofta som vänlig, rak och humoristisk.

De som sökt sig till mottagningen är personer i alla åldrar med diagnoser som t.ex. depression, panikattacker/ångest, utmattningssyndrom och andra symtom inom området psykisk ohälsa. I samtal om tankar, rädslor och annat som ställer till det för oss ser vi tillsammans framåt och försöker hitta lösningar för att underlätta just din vardag.

För att komma till mig behöver du ingen remiss.

E-post: karin@kbt-osterlen.se
Telefon: 0733-86 32 09

Bitte

Mitt namn är Bitte Johnsson, jag är KBT-terapeut och legitimerad sjuksköterska. Jag har lång erfarenhet av att möta människor både inom den somatiska vården, men också som kurator och samtalsterapeut. Det är min fasta övertygelse att för att kunna förstå sig själv och andra på djupet, behöver man se människan som en helhet – kropp och själ hänger ihop och obalans i det ena ger inte sällan effekter även i det andra. Utöver KBT-terapeut och sjuksköterska är jag också utbildad inom Mindfulness vilket ibland kan vara ett gott redskap för att just nå både kropp och själ.

I mitt arbetsliv har jag mött människor i livets alla skeden och utvecklingsprocesser. De senaste åren har jag haft ungdomar som huvudsakligt fokus, då jag som kurator och skolsköterska på gymnasiet stött på många med nedstämdhet/depression, oro, ångest, panikattacker och destruktiva beteenden, men också arbetat med frågor kring stresshantering och fobier som tex social fobi. Jag är även utbildad i YAM (Youth Aware of mental health), vilket har gett mig ytterligare en dimension till mitt arbete med tonåringar och unga vuxna. Det är ett program för att öka den psykiska hälsan hos barn och unga och motverka psykisk ohälsa samt suicidprevention.

Men relationsproblem, sorg och kriser kan drabba en i alla åldrar och vuxen som barn eller ungdom så möter jag dig där just du befinner dig i livet.
För att komma till mig behöver du ingen remiss

Jag tar emot alla över 13 år.

Varmt välkommen att höra av dig för en första träff!

E-post: bitte@kbt-osterlen.se
Telefon: 0708-94 96 63

Mathias

Jag är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet från att arbete med många olika psykologiska svårigheter både hos barn och vuxna. Jag arbetar även som skolpsykolog i Simrishamn Kommun. Min roll på KBT-österlen är som handledare och jag har även ett visst utrymme för kontinuerliga terapisamtal, parterapi samtal och föräldrarådgivning.

E-post: mathias@kbt-osterlen.se