Karin

Jag som driver företaget heter Karin Bengtsson och är utbildad KBT terapeut, steg 1 hos Kognio Centrum i Lund. Jag har även arbetat många år som skolkurator och har lång erfarenhet från arbete inom socialt arbete och elevhälsa. Under åren har jag också haft nära samarbete med företag vad det gäller arbetsmiljö och psykisk ohälsa.

På mottagningen erbjuder jag kognitiv beteendeterapeutisk behandling, såväl individuellt som i par eller grupper. Samtalsgrupperna är en viktig och rolig del av verksamheten och 2 grupper är fortfarande igång efter starten 2019.

Jag arbetar KBT inriktat men tittar också bakåt på barn och ungdomsåren för att tillsammans med dem jag möter hitta de mönster som eventuellt behöver förändras/brytas. Under mina 12 år som KBT terapeut har jag hittat samtalsmetoder som fungerar och ett bra koncept att arbeta efter. I mitt möte med människor uppfattas jag ofta som vänlig, rak och humoristisk.

De som sökt sig till mottagningen är personer i alla åldrar med diagnoser som t.ex. depression, panikattacker/ångest, utmattningssyndrom och andra symtom inom området psykisk ohälsa. I samtal om tankar, rädslor och annat som ställer till det för oss ser vi tillsammans framåt och försöker hitta lösningar för att underlätta just din vardag.

För att komma till mig behöver du ingen remiss.

E-post: karin@kbt-osterlen.se
Telefon: 0733-86 32 09