Personal- och chefsstöd

Inom lite mindre företag eller organisationer, som kanske vuxit snabbt, finns det inte alltid någon personalavdelning. Det kan leda till att personalens välbefinnande ibland åsidosätts och att småsaker riskerar att växa till större irritationsmoment än nödvändigt. Är formerna för kommunikation dessutom satta på undantag hamnar man lätt i låsta positioner som kan kännas svåra att ta sig ur.

Nytt koncept – boka dina fasta tider

2018 lanserades ett nytt koncept: vi erbjuder dig som chef/företagare/rektor ett bestämt antal fasta samtalstider varje månad, tider som du sedan kan disponera fritt och erbjuda din personal. Tanken är att arbeta förebyggande och förhindra stress och eventuella sjukskrivningar; att ta tag i och samtala om problemen innan de växt sig för stora.